Individualna terapija

Najčešće uvjerenje je da otprilike znamo što želimo u životu, znamo što nam se sviđa, a što ne sviđa, znamo kakvu glazbu volimo i što najviše volimo pojesti. Imamo određeni ”tip” osobe koja nam se sviđa, a znamo koji ljudi nas odbijaju. Kroz godine stvorili smo određenu sliku/mišljenje o sebi i određenu sliku o svijetu. No, je li to sve zaista istina?

Jesu li to zaista naše želje ili smo ih preuzeli od nekog drugog (roditelja, bake, djeda, kulture u kojoj živimo)? Je li mišljenje koje imamo o određenoj osobi zaista naše ili tuđe? Je li to posao koji zaista želimo raditi? Je li to osoba s kojom želimo provesti život? Jel baš to ”moramo” napraviti? Jel baš to ”trebamo” napraviti?

 

Ono što zajedno možemo je krenuti na putovanje samospoznaje.

 

Zašto je to važno? Kada postanemo slobodni od “moranja“ i “trebanja“ u sebi nalazimo novu energiju. Naša uvjerenja nam u nekom dijelu života funkcioniraju, zato su bila i potrebna, dok u drugom dijelu života postaju suvišna i počinju nas smetati i otežavati život.

Kako prepoznajemo da su suvišna?
Kroz problematične odnose sa drugima, strahove, anksioznosti, učestale ljutnje, depresiju, osjećaj neispunjenosti, nezadovoljstvo, tjelesne tegobe.

Sve su to signali koji nam govore da je vrijeme za promjenu. Vjerujem da je promjena moguća i da unutar sebe imamo kapacitete koji nam omogućavaju imati ispunjeniji i zadovoljniji život.

Individualna terapija je namijenjena svim punoljetnim osobama.

  • Sat traje 60 minuta, cijena sata je 45 eur/h